Wypadki śmiertelne

Odszkodowania powypadkowe w przypadku straty bliskiej osoby przysługują najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują i w czym możemy Ci pomóc.

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku?

Najczęstszymi przyczynami straty bliskiej osoby są wypadki komunikacyjne, wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy pracy, wypadki wynikłe z potknięcia lub poślizgnięcia się oraz śmierć w wyniku błędu medycznego. W wypadkach tragicznych, jeżeli ofiara nie była bezpośrednim sprawcą zdarzenia (lub była dzieckiem do 13 lat), odszkodowanie za śmierć przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego:

  • współmałżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu;
  • dziadkom, wnukom, ojczymowi, macosze, przyrodniemu rodzeństwu, dzieciom przyjętym na wychowania,  atak ze osobom pozostającym w nieformalnym związku z osobą zmarłą.
Wypadek śmiertelny odszkodowania

Co ważne, odszkodowanie za śmierć członka rodziny przysługuje jedynie osobom, które pozostawały ze zmarłym w silnej więzi emocjonalnej, której zerwanie spowodowało ból i cierpienie. Dochodzenie do odszkodowania dla osób, które nie były związane z ofiarą więzami rodzinnymi jest oczywiście możliwe, ale należy wówczas wykazać, że osobę roszczącą oraz zmarłego łączyła silna zażyłość emocjonalna.

Wypadek śmiertelny - jak dochodzić odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

O jakie odszkodowanie mogą się starać bliscy osoby zmarłej?

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Każda z osób, która ma prawo do roszczeń odszkodowawczych po stracie bliskiej osoby, może otrzymać odszkodowanie, które będzie miało na celu zrekompensować poniesiony ból oraz wspomóc trudną sytuację materialną po śmierci członka rodziny. Mogą to być:

  • zadośćuczynienie za śmierć – ma ono zrekompensować doznaną po śmierci bliskiej osoby w wypadku krzywdę i pomóc osobie pokrzywdzonej dostosować się do nowej, trudnej sytuacji życiowej;
  • stosowne odszkodowanie z OC sprawcy – odszkodowanie powypadkowe to jednorazowe świadczenie przysługujące osobom uprawnionym do uzyskania świadczeń po zmarłym, których sytuacja życiowa wskutek straty członka rodziny uległa znacznemu pogorszeniu. Odszkodowanie z OC sprawcy ma pomóc osobom poszkodowanym naprawić trudną sytuację materialną;
  • zwrot kosztów pogrzebu – w przypadku tragicznej śmierci ofiar wypadków ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić bliskim zmarłego koszty związane z pochówkiem najbliższego członka rodziny. Do takich kosztów należą: koszt postawienia nagrobka, koszty zakupu odzieży żałobnej, wydatki związane z zakupem kwiatów oraz wieńców, a także koszty poniesione na rzecz poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.

Śmierć bliskiej osoby - nie wiesz jak ubiegać się o odszkodowanie?