Obrażenia ciała

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako kierowca lub pasażer? Doznałeś poważnych obrażeń ciała w wyniku wypadku przy pracy, w rolnictwie lub w rezultacie błędu medycznego? Pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia.

Obrażenia ciała – kto i kiedy może uzyskać odszkodowanie?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia. Nie jest przy tym ważne, czy podczas zaistniałego wydarzenia pozostawaliśmy jego czynnymi (np. kierowca samochodu, rowerzysta, motocyklista w przypadku wypadków komunikacyjnych), czy biernymi uczestnikami (np. pasażer samochodu). Odszkodowanie należy się każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie jest jego wyłącznym i bezpośrednim sprawcą. W związku z tym w przypadku zdarzeń drogowych do odszkodowania za poniesione obrażenia ciała prawa nie mają sprawcy wypadku.

Obrażenie ciała odszkodowanie

Jeśli poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia, wtedy rekompensata wypłacana jest jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Pamiętajmy też, że to wyłącznie poszkodowany jest legitymowanym do podjęcia żądania pokrycia kosztów poniesionych szkód oraz odszkodowania za poniesione obrażenia ciała.

Doznałeś obrażeń ciała i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

W jakich okolicznościach może dojść do obrażeń ciała?

Do poważnych obrażeń ciała objętych roszczeniami odszkodowawczymi może dojść między innymi w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnychodszkodowanie należy się zarówno kierowcy poszkodowanego pojazdu, jak i jego pasażerom, a także pasażerom sprawcy wypadku, pieszym, motocyklistom, rowerzystom oraz małoletnim sprawcom wypadku;
 • wypadków przy pracyodszkodowanie z ZUS oraz z polisy OC pracodawcy (jeśli to pracodawca był winny wypadkowi) należy się pracownikowi, który uległ wypadkowi;
 • wypadków w gospodarstwie rolnym – odszkodowanie należy się właścicielowi gospodarstwa, osobom pozostającym z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom pracującym w gospodarstwie oraz osobom trzecim, które w chwili zdarzenia przebywały w gospodarstwie, a którym nie z ich winy został wyrządzona krzywda;
 • potknięć/poślizgnięć – odszkodowanie należy się osobie, która w wyniku nieodpowiedniego utrzymywania nawierzchni w należytym stanie uległa wypadkowi;
 • błędów medycznych – odszkodowanie należy się osobie, na której dokonano zaniechania podmiotu leczniczego lub nieumyślnego działania, a także osobom nią się opiekującym.

Obrażenia ciała oraz rozstrój zdrowia – czym są?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

O poważnych obrażeniach ciała powstałych w wyniku wypadku (np. wypadku drogowego czy wypadku przy pracy) czy błędu medycznego mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem ciała polegającym na naruszeniu integralności fizycznej człowieka.

Mogą to być rany, złamania, skręcenie kręgosłupa czy po prostu naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych. O obrażeniu ciała możemy mówić zatem zarówno wtedy, kiedy dojdzie do zewnętrznego uszkodzenia skóry, jak i wtedy, kiedy mamy do czynienia z urazem tkanek lub narządów wewnętrznych.

Rozstrój zdrowia polega z kolei na zakłóceniu prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego wskutek wzięcia udziału w wypadku, bez widocznego uszkodzenia organów.

Mogą to być choroby psychiczne, nerwica, lęki, niezdolność do samodzielnego funkcjonowania  czy obniżenie sprawności intelektualnej.

O jakie odszkodowanie możesz się ubiegać?

Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowania powypadkowe w postaci:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • zwrotu kosztów opieki;
 • zwrotu kosztów leczenia i rekonwalescencji;
 • odszkodowania za utracone dochody;
 • zaliczki na poczet leczenia i rehabilitacji;
 • renty.

Obrażenia ciała - nie wiesz jak ubiegać się o odszkodowanie i potrzebujesz naszej pomocy?