Z nami uzyskasz możliwie najwyższe odszkodowanie. Skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów!

Zostałeś poszkodowany i… co dalej?

Stan, w jakim znajdujemy się tuż po poniesieniu przez nas szkody spowodowanej wypadkiem, śmiercią bliskiej osoby, błędem medycznym czy kradzieżą rzadko pozwala nam na myślenie o konsekwencjach zdarzenia, które nas dotknęło. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, innym – nieznajomość przysługującym im praw do odszkodowania. Tymczasem zadośćuczynienie wypłacone w odpowiednim momencie i konkretnej kwocie może nam nie tylko zrekompensować poniesione szkody, ale też pomóc odzyskać zdrowie i wrócić do normalnego funkcjonowania.

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani i chcemy pozyskać odszkodowanie za poniesione szkody na przykład podczas wypadku w miejscu pracy czy szkole, warto powierzyć dochodzenie odszkodowania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Nasi pracownicy to doświadczony i wykwalifikowany zespół, który bez trudu będzie Cię reprezentował zarówno przed ubezpieczycielem, jak i przed sądem. Opowiedz nam swoją historię, a my zadbamy o to, abyś dostał najwyższe odszkodowanie.

Potrzebujesz fachowej pomocy z uzyskaniem odszkodowania?

Czym jest odszkodowanie i kiedy możesz się o nie ubiegać?

Pomoc w odszkodowaniach

Odszkodowanie jest jednym ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody, a więc uszczerbku na prawnie chronionych dobrach osobistych o charakterze majątkowym (naruszenie dóbr majątkowych poszkodowanego) lub niemajątkowym (naruszenie zdrowia lub czci poszkodowanego).

Zdefiniowanie szkody majątkowej jest bardzo proste, jest to bowiem każdy brak w stanie posiadania spowodowany jakimś czynnikiem sprawczym, a więc np. uszkodzenie samochodu, kradzież czy zalanie mieszkania. Tym samym różni się ono od zadośćuczynienia należącego do grupy świadczeń odszkodowawczych, polegającego na rekompensacie szkody niemajątkowej oraz naprawieniu krzywdy wyrządzonej poszkodowanemu lub osobom do niej uprawnionym. Zadośćuczynienie trudniej też uściślić – musimy bowiem określić stopień bólu fizycznego i/lub cierpienia psychicznego związanego np. wypadkiem lub utrata bliskiej osoby.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odszkodowanie może być uiszczane na różne sposoby, ale aby było zasądzone, poszkodowany musi udowodnić, że poniósł szkodę. Wiąże się to z odpowiedzialnością odszkodowawczą, z którą mamy do czynienia w przypadku, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie lub nieumyślnie, a pomiędzy zdarzeniem sprawczym a sama szkodą zaszedł związek przyczynowo-skutkowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy – w tym przypadku do naprawienia szkody zobowiązany jest wyłącznie podmiot, który zawinił i wyrządził tym samym szkodę poszkodowanemu. Formą rekompensaty może być odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • zasadzie ryzyka – w tym przypadku odpowiedzialność sprawcza jest niezależna od winy sprawcy,
  • zasadzie słuszności – stosowana jest tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy nie jesteśmy w stanie dochodzić odszkodowania na zasadach winy i ryzyka.
Odszkodowania pomoc

Poniosłeś szkodę ale nie wiesz jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jaki rodzaj odszkodowania Ci się należy?

W zależności od rodzaju wyrządzonej szkody możemy mówić o:

Odszkodowaniu z ubezpieczenia na życie

Jest ono wypłacane rodzinie zmarłej osoby, która posiadała tego typu ubezpieczenie.

Odszkodowaniu z OC

W jego przypadku ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek naprawienia wyrządzonej poszkodowanemu szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Odszkodowaniu z Autocasco

Obejmuje ono skutki całkowitej lub częściowej szkody dokonanej na pojeździe lub skutki jego kradzieży.

Odszkodowaniu od Skarbu Państwa

Jest wypłacane w przypadku, kiedy poszkodowany dowiedzie przed sądem wszelkiego rodzaju nadużycia, zaniechania czy nieprawidłowości związane z pracą urzędników państwowych działających na szkodę jednostki, organizacji lub przedsiębiorstwa.

Odszkodowaniu od banku

Należy się ono klientom banku w przypadku, kiedy bank działał na ich szkodę (np. poprzez niedoinformowanie czy stosowanie sprzecznych z prawem zapisów podejmowanych umów).

Dlaczego potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Specjalista odszkodowawczy dokona właściwej analizy sprawy i pomoże Ci w zebraniu odpowiedniej dokumentacji, a także określi, jakich świadczeń możesz się domagać (również tych, o których możemy sobie nie zdawać sprawy, jak np. koszty dojazdu do placówek medycznych) lub od jakich decyzji odszkodowawczych już zasądzonych odwoływać. Ustali także, do jakiego podmiotu należy wystąpić o wypłatę odszkodowania, także w przypadku, kiedy sprawca wypadku nie był ubezpieczony lub odmawia wypłaty odszkodowania.

Decydując się na usługi dobrej kancelarii odszkodowawczej, nie będziemy się musieli martwić o terminy oraz negocjacje – pełnomocnik będzie w takich wypadkach występował w naszym imieniu i formułował odpowiednie wnioski.

Zespół specjalistów Sverinus dba o to, aby nasi Klienci byli objęci fachową i merytoryczną opieką na każdym etapie zasądzania w sprawie odszkodowawczej każdego typu. Dzięki temu w jednym miejscu otrzymują oni kompleksową pomoc oraz poradę w uzyskaniu odszkodowania i na bieżąco są informowani o przebiegu całej sprawy.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Wiemy, że samodzielne uzyskanie odszkodowania jest trudnym i wymagającym procesem, dlatego od lat pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im zadośćuczynienie. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów oraz wieloletniej praktyce i doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom profesjonalną i rzetelną opiekę oraz pomoc w trudnych życiowo sprawach wymagających dochodzenia do ich prawa do odszkodowania. Pracujemy i pomagamy zgodnie z najwyższymi standardami.

Specjalizujemy się w odszkodowaniach wynikających z:

Opowiedz lub opisz nam swoją historię, a my wykonamy bezpłatną analizę Twojej sprawy i uzyskamy możliwie wysokie odszkodowanie za poniesione przez Ciebie straty.